Hướng dẫn sử dụng máy AED Philips Heartstart FRx

2022-08-24 09:19:55

Khả năng phân tích nhanh (8s), tự động điều chỉnh năng lượng phù hợp đối tượng, sử dựng trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, tích hợp hướng dẫn ép tim cho trẻ em và có chế độ sử dụng cho huấn luyện.

Bình luận:

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:
Tin tức Wellbeing