Hướng dẫn sử dụng máy AED Zoll 3

2022-08-24 08:58:26

Máy được sử dụng cho cả người lớn và trẻ em, có cảm biến lực ép tim tại miếng dán và sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt. 

Bình luận:

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:
Tin tức Wellbeing