Hướng dẫn xử dụng máy AED Heartstart HS1

2022-08-24 09:01:52

Có cảm biến lực ép thông qua miếng dán và hướng dẫn bằng giọng nói. Tự động điều chỉnh năng lượng phù hợp với đối tượng là trẻ em hay người lớn.

Bình luận:

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:
Tin tức Wellbeing