Tác dụng tuyệt vời của máy khử rung tim/máy sốc tim/máy AED- Wellbeing

2022-07-15 10:35:56

9%:  Là tỉ lệ nạn nhân sống sót khi thực hiện hồi sức tim phổi đơn thuần.

24% : Là tỉ lệ nạn nhân sống sót khi thực hiện hồi sức tim phổi kết hợp với máy AED nhưng không khử rung

38%: Là tỉ lệ nạn nhân sống sót khi thực hiện hồi sức tim phổi kết hợp cùng với AED và có thực hiện chức năng khử rung

Máy khử rung tim/máy sốc tim/máy AED là thiết bị không thể thiếu trong cộng đồng!

9%:  Là tỉ lệ nạn nhân sống sót khi thực hiện hồi sức tim phổi đơn thuần.

24% : Là tỉ lệ nạn nhân sống sót khi thực hiện hồi sức tim phổi kết hợp với máy AED nhưng không khử rung

38%: Là tỉ lệ nạn nhân sống sót khi thực hiện hồi sức tim phổi kết hợp cùng với AED và có thực hiện chức năng khử rung

Bình luận:

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:
Tin tức Wellbeing